Masino Industry Oy

Putkistotuotteet

Masino Industry Oy:n monipuolinen tuotevalikoima sisältää ratkaisuja putkistojen ja laitteiden lämpöliikkeiden, kannatuksen ja tärinän hallintaan. Tuotteet kestävät kemiallista ja mekaanista kulutusta sekä suuria lämpötila- ja paine-eroja. Niitä voidaan käyttää erilaisissa teollisuuskohteissa, vaikeissa ja vaativissakin olosuhteissa.

Toiminnassamme korostuu läheinen yhteistyö asiakkaidemme kanssa ja halu löytää parhaat ratkaisut heidän erilaisiin tarpeisiin. Masino Industry on suomalaisen teollisuuden vahva ja pitkäaikainen yhteistyökumppani.

Masino Industryn vahvuuksia on koko tuotantoketjun hallinta; suunnittelemme, valmistamme ja toimitamme tuotteet sovitusti. Noudattamalla tärkeimpiä alan standardeja on suunnittelu ja valmistus mahdollista mm. painelaitedirektiivin 2014/68/EU H-moduulin mukaisesti.